<img style="object-fit: contain;" src="../img.bmp" width=18 height=20 alt="" border="0">

Схема розподілу гілок середньої мозкової артерії на поверхні мозку і їх анастомози з гілками передньої і задньої мозкових артерій: 1 - 2 - лобні гілки; 3 - прецентральна артерія; 4 - центральна артерія; 5 - післяцентральна артерія; 6 - нижня тім'яна гілка; 7 - артерії кутової звивини; 8 - задня скронева гілка; 9 - середня скронева гілка; 10 - передня скронева артерія; 11 - гілка до скроневого полюса.