<img style="object-fit: contain;" src="../img.bmp" width=18 height=20 alt="" border="0">

Артерії конвекситальної поверхні мозку: 1 - передня тім'яна гілка середньої мозкової артерії; 2 - задня тім'яна гілка середньої мозкової артерії; 3 - артерія кутової звивини; 4 - кінцеві гілки задньої мозкової артерії; 5 - задня скронева гілка середньої мозкової артерії; 6 - середня скронева гілка середньої мозкової артерії; 7 - передня скронева гілка середньої мозкової артерії; 8 - внутрішня сонна артерія; 9 - ліва передня мозкова артерія; 10 - ліва середня мозкова артерія; 11 - кінцева гілка передньої мозкової артерії; 12 - очнично-лобна гілка середньої мозкової артерії; 13 - лобна гілка; 14 - прецентральна гілка; 15 - центральна гілка середньої мозкової артерії.