Передмова

   В наше життя постійно входять якісно нові комп'ютерні технології викладання та навчання, що розширюють можливості здобуття пактичних навичок та підвищення кваліфікації науковців, лікарів та студентів. Комп'ютерні технології навчання вийшли за межі компетенції західних вищих навчальних закладів. Приємно, що в Україні з'явилися комп'ютерні книги та підручники, про що свідчить яскравий досвід діяльності видавництва "Укрмедкнига" Тернопільської медичної академії ім. І.Я. Горбачевського.
   Поява на світ компакт-диску "Практична гінекологія" є продовженням розпочатої в цьому напрямку роботи. Матеріал, викладений у ньому, адаптований до програми з практичної гінекології для вдосконалення знань та практичних навичок лікарів-курсантів та інтернів, містить нові погляди на патогенез, діагностику, лікування та профілактику найбільш поширених гінекологічних захворювань, доброякісних і злоякісних пухлин жіночих статевих органів, невідкладних станів, порушень менструального циклу та нейроендокринних захворювань, а також висвітлені погляди співробітників кафедри з питань безпліддя і планування сім'ї, урогінекології. Велика кількість рисунків, слайдів, якісний відеоматеріал сприяють кращому сприйманню текстової інформації, вивченню тактики де-яких  оперативних втручань. У комплексі з лекційним матеріалом, практичними заняттями, роботою над монографічною літературою компакт-диск дасть можливість вдосконалити знання з практичної гінекології, забезпечить якісно вищий рівень практичних лікарів.
   Компакт-диск містить розділ із тестовими запитаннями для самоконтролю,адаптованими до матеріалу компакт-диску. При необхідності в компакт-диску можна змінювати ті чи інші інформаційні блоки, заповнювати їх новими даними.
   Компакт-диск розрахований на лікарів-інтернів, курсантів вищих медичних закладів освіти IІІ-IY рівнів акредитації, а також на практичних лікарів акушерів-гінекологів.
   Сподіваємось, що компакт-диск належно оцінять.
   Критичні зауваження будуть щиро сприйняті з перспективою покращення якості компакт-диску.