Передмова

   Бурхливий розвиток технічного забезпечення навчального процесу, поява якісно нових комп'ютерних технологій викладання у вищій школі – реалії сьогодення. Комп'ютерні технології навчання вийшли за межі компетенції західних вищих навчальних закладів. Приємно, що в Україні з'явилися комп'ютерні книги та підручники, про що свідчить яскравий досвід діяльності видавництва "Укрмедкнига" Тернопільської медичної академії ім. І.Я. Горбачевського.
   Поява на світ компакт-диску "Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини" є продовженням розпочатої в цьому напрямку роботи. Матеріал, викладений у ньому, адаптований до програми з паталогічної анатомії і паталогічної фізіології людини, містить високоінформативний, стислий текстовий фактаж, велику кількість таблиць, рисунків, схем, графічних зображень, слайдів, якісний відеоматеріал. Практично жодне запитання з програми навчання з патологічної анатомії і патологічної фізіології людини не залишається для студента не розв'язаним після ознайомлення з електронною книгою. У комплексі з лекційним матеріалом, практичними заняттями, роботою над монографічною літературою компакт-диск дасть можливість чітко виконати програму навчання, забезпечить якісно вищий рівень вимог "знати" і "вміти".
   Компакт-диск містить розділ із запитаннями для самоконтролю студентів, вони динамічні й можуть змінюватись практично щорічно. Це ж стосується і можливостей компакт-диску. При необхідності можна змінювати ті чи інші інформаційні блоки, заповнювати їх новими даними.
   Компакт-диск розрахований на студентів вищих медичних закладів освіти I-II рівнів акредитації.
   Сподіваємось, що компакт-диск належно оцінять.
   Критичні зауваження будуть щиро сприйняті з перспективою покращення якості компакт-диску.