Медицина

New Page 1

Яшан Олександр Іванович

 • Яшан Олександр Іванович народився 5 вересня 1963 року в м. Києві. У 1986 році він з відзнакою закінчив Тернопільський медичний інститут. З 1986 по 1987 працював отоларингологом Теребовлянської районної лікарні Тернопільської області, а з квітня 1987 по січень 1994 р. - отоларингологом медико-санітарної частини Тернопільського комбайнового заводу.

 • У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Тимпанопластика ІУ типу: клініко-аудіологічне дослідження» та отримав науковий ступінь кандидата медичних наук. З лютого 1994 року обіймав посаду асистента курсу (тепер кафедри) отоларингології Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського; з вересня 2002 -  посаду доцента цієї кафедри. У червні 2002 року захистив докторську дисертацію на тему: “Нові варіанти слухопокращуючих операцій у хворих на хронічний гнійний середній отит (клініко-морфологічне дослідження)” та став доктором медичних наук.

 • О.І.Яшан є автором 79 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких підручник «Медсестринство в оториноларингології». Йому належать 2 авторських свідоцтва та 4 патенти України на винаходи.

 • Основний напрямок науково-практичної діяльності О.І.Яшана є слухопокращуючі операції на вусі

 

 Яшан Іван Артемович

 •  Яшан Іван Артемович народився 20 вересня 1923 року в селі Каніж Новомиргородського району Кіровоградської області. В 1953 році з відзнакою закінчив Львівський медичний інститут. З серпня 1953 по серпень 1957 року працював отоларингологом в Снігурівській районній лікарні Миколаївської області, з серпня по грудень 1957 року - ординатором ЛОР-відділу Житомирської обласної лікарні. З 1957 по 1960 рік навчався в аспірантурі з оториноларингології у Київському інституті удосконалення лікарів, після закінчення якої працював асистентом цієї ж кафедри.

 • Після захисту в 1962 році кандидатської дисертації на тему «Пряма мобілізація стремінця та фенестрація його підніжної пластинки при отосклерозі» йому присуджена ступінь кандидата медичних наук. В 1965 році затверджений у вченому званні доцента.

 • Питаннями хірургічного лікування приглухуватості у хворих з захворюваннями вуха займається і в подальшій своїй науковій діяльності. В 1966 році захистив докторську дисертацію на тему «Матеріали до слуховідновних операцій на овальному вікні у хворих отосклерозом», а в 1969 році отримав звання професора.

 • В 1966 році І.А.Яшан очолив кафедру отоларингології Тернопільського державного медичного інституту (в 1987 році її перейменовано на курс отоларингології) і на цій посаді працював до 1994 року. З січня 1994 року він обіймає посаду професора кафедри.

 • Проф. І.А.Яшан підготував 5 кандидатів наук, отримав 4 авторських свідоцтва на винаходи. Він є автором 178 наукових робіт, серед яких дві монографії, підручник для середніх медичних працівників і розділ з отоларингології в двох медичних довідниках.

Ковалик Петро Васильович

 • Ковалик Петро Васильович народився 1 січня 1947 року в селі Троковичі Черняхівського району Житомирської області. У 1971 році він закінчив Тернопільський медичний інститут. З 1971 по 1975 рік працював оториноларингологом Дзержинського району Житомирської області, а з грудня 1975 по 1984 – асистентом кафедри медпідготовки Тернопільського фінансово-економічного інституту і по сумісницьтву на 0,5 ставки лікарем ЛОР поліклініки Тернопільської міської лікарні №2. В 1982 році захистив кандидатську дисертацію /Прополіс в лікуванні хворих хронічним гнійним верхньощелепним синуїтом/ та отримав науковий ступінь кандидата медичних наук. В 1995 році захистив докторську дисертацію /Пухлини вуха: клініка, діагностика, лікування/ та отримав науковий ступінь доктора медичних наук.

 • З січня 1985  по 1995 рік обіймав посаду асистента кафедри ЛОР Тернопільського медичного інституту, з 1995 – доцента, а з вересня 2000 року – завідувач цієї кафедри.

 • П.В.Ковалик підготував 2 кандидати наук, отримав 3 патенти України на винаходи. Він є автором 104 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких підручник / Медсестринство в оториноларингології.

         Протасевич Григорій Семенович

 •  Григорій Протасевич народився 9 листопада 1935 року в с. Федорівна Черняхівського району Житомирської області. В 1964 році закінчив Тернопільський медичний інститут і з липня по грудень цього року працював невропатологом в Любарській районній лікарні №2 Дзержинського району Житомирської області, а з січня 1965 р. По січень 1968р. – районним оториноларингологом і одночасно заступником головного лікаря з медичного обслуговування населення Дзержинського району цієї ж області. З лютого 1968 р. по серпень1969р. він був оториноларингологом в Калузькій центральній районній лікарні Івано-Франківській області, а з вересня 1969 по серпень 1972р. навчався в аспірантурі при ЛОР-кафедрі Тернопільського медичного інституту, потім, з 1972 по 1985р., працював асистентом і з 1985 по 1994 рік- доцентом цієї кафедри. З січня 1994 по серпень 2000р. він завідував курсом оториноларингології, а з вересня 2000р. працює доцентом кафедри оториноларингології Тернопільської медичної академії ім. І.Я.Горбачовського.В1973р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “ Исходы пластических операций при хроническом мезотимпаните”. В 1986р. його затвердили у званні доцента.

 • Після цього протягом ряду років Григорій Протасович розробляв питання про вплив деформацій перегородки носа на стан ЛОР-органів і займався вдосконаленням хірургічних втручань на перегородці носа. В 1995р. він захистив докторську дисертацію на тему: “Хирургическое лечение деформаций перегородки носа и сочетанная ЛОР-патология” і в 1996р. отримав ступінь доктора медичних наук.

 • Григорій Протасевич-автор 282 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких два навчальні посібники.   

Андрейчин Юрій Михайлович

 • Андрейчин Юрій Михайлович народився 23 січня 1972 року в місті Тернополі. В 1995 році з відзнакою закінчив Тернопільський медичний інститут. З 1995 по 1998р. навчався в магістратурі при курсі оториноларингології Тернопільської медичної академії ім. І. Я. Горбачевського. Після закінчення з відзнакою магістратури в 1998р. поступив в аспірантуру при курсі оториноларингології цієї ж академії.

 • В грудні 1999р. Юрій Михайлович захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кальцієвої форми фосфату целюлози в комплексній терапії гнійних середніх отитів” і в березні 2000р. отримав ступінь кандидата медичних наук.

 • В зв¢язку з захистом і затвердженням кандидатської дисертації йому достроково була закрита аспірантура і він  був прийнятий на роботу асистентом ЛОР-кафедри.

 • Юрій Андрейчин – автор 57 наукових робіт.