КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського організована у 1957 р. Спочатку її очолювала доцент А.Г. Василенко, з 1963 р. - професор І.О. Ситник, з 1994 р. - професор С.І. Климнюк.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Викладання предмету здійснюється на ІІ і Ш курсах медичного факультету, а також на факультеті бакалаврату і молодших спеціалістів медицини. Видано підручник “Мікробіологія, вірусологія, імунологія” для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації”, навчальні посібники “Мікробіологічні та фармакологічні основи раціонального застосування антибіотиків”, “Імунологія (лекції для студентів медичного факультету)”, монографію “Електрогідравлічна дія на мікроорганізми” створено і затверджено Міністерством охорони здоров’я України програму “Мікробіологія, вірусологія, імунологія” для студентів вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю “Сестринська справа”, интодичні рекомендації для студентів лікувального факультету і факультету бакалаврату і молодших спеціалістів медицини

НАПРЯМОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вивчення актуальних проблем екології мікроорганізмів людини: формування і функціонування мікробіоценозів шкіри і кишечника людини в нормі та при патології, пошук засобів їх корекції.

Основні наукові здобутки та розробки

 • Досліджено мікробіологічні аспекти променевої хвороби і вивчено деякі проблеми формування бактеріоносійства.
 • Вивчено стан імунної системи організму при застосуванні протичеревнотифозної, протикорової та протипаротитної вакцин.
 • Фундаментально досліджено лейкотоксини аеробних і анаеробних мікроорганізмів, їх біологічний вплив на організм людини і тварин. Розроблено експрес-метод лабораторної діагностики газової гангрени і спосіб виготовлення протигангренозних сироваток з високим вмістом антилейкотоксинів.
 • Обьгрунтована біологічна роль бактеріофагів ентеропатогенних кишкових паличок.
 • Досліджено вплив електрогідравлічного ефекту на різні види мікроорганізмів і механізм впливу електричних розрядів на бактерійну клітину. Вивчена поживна цінність дезінтегрованих кормових дріжджів, перспективи застосування високовольтних електричних розрядів для стерилізації різних об’єктів, знезараження стічних вод, виготовлення вакцин тощо.
 • Запропоновано оригінальний науковий напрямок пошуку ефективних засобів підвищення протимікробної активності антибіотиків і нітрофуранових препаратів.
 • Розроблено і запроваджено у практику новий спосіб визначення антибіотикочутливості бактерий, захищений авторським свідоцтвом на винахід, що дозволило обгрунтувати раціональний вибір хіміотерапевичних препаратів для лікування холециститів, які виникають внаслідок ускладнень вірусних гепатитів.
 • Розроблено спосіб визначення інфікування жовчевивідних шляхів та створено капсулу для забору матеріалу зі шлунково-кишкового тракту
 • Узагальнені результати вивчення рівня мікробного обсіменіння , видового складу і екологічної структури мікробних угруповань шкіри здорових і хворих людей, ролі мікрофлори в трансформації біологічно активних речовин, пошуку мікробів-антагоністів для наступного використання як коректорів змінених мікробіоценозів.
 • На основі детального вивчення мікробіоценозів шкіри молочних залоз породіль розроблено і впроваджено спосіб профілактики лактаційних маститів і гнійно-септичних захворювань новонароджених за допомогою біфідумбактерина, випущені відповідні методичні рекомендації.
 • Розроблено новий спосіб забору мікроорганізмів з поверхні шкіри.
 • Розроблено критерії оцінки стану мікробіоценозів шкіри людини при різних дизбіотичних зрушеннях.
 • Вивчається протимікробна активність новосинтезованих органічних сполук з метою їх майбутньго застосування в клінічній прктиці.