(рис. 8.3)

Рис. 8.3. Схематична будова R-фактору бактерій: R-determinant - детермінанти стійкості до канаміцину (Km) і тетрацикліну (Tc); IS - Is-елементи; RTF - фактор переносу стійкості.