(рис. 18.88)

Рис. 18.88. Електронна мікрофотографія вірусів поліоми.