(рис. 18.75)

Рис. 18.75. Електронна мікрофотографія цитомегаловірусів.