(рис. 18.66)

Рис. 18.66. Герпетичне ураження шкіри фаланги.