(рис. 18.44)

Рис. 18.44. Pneumocistis carinii, що спричиняють пневмоцистну пневмонію в хворих на СНІД.