(рис. 18.43)

Рис. 18.43. Схематична будова вірусу імунодефіциту людини: 1 - РНК; 2 - ревертаза; 3 - капсид; 4 - суперкапсид; 5 - gp41, gp120.