(рис. 18.37)

Рис. 18.37. Схема будови буньявірусу: 1, 2, 3 - три фрагменти рибонуклеопротеїду; Т - зворотня транскриптаза.