(рис. 18.27)

Рис. 18.27. Схематична будова вірусу гепатиту А.