(рис. 18.19)

Рис. 18.19. Культура клітин нирок мавп: неуражена (зліва) та уражена (справа) вірусами поліомієліту.