(рис. 18.6)

Рис. 18.6. Культура клітин нирок неуражена (зліва) та уражена (справа) вірусами епідемічного паротиту.