(рис. 18.5)

Рис. 18.5. Схематична будова параміксовірусів: СК - суперкапсид; ГА - гемаглютинін; К - капсид; РНП - рибонуклеопротеїн.