(рис. 17.5)

Рис. 17.5. Електронна мікрофотографія Coxiella burneti.