(рис. 17.1)

Рис. 17.1. Електронна мікрофотографіія рикетсій.