(рис. 16.10)

Рис. 16.10. Електронна мікрофотографія бореліїї.