(рис. 15.23)

Рис. 15.23. Ріст клостридій на середовищі з м'ясом: зліва - C. perfringens; посередині - C. sporogenes; справа - C. tetani.