(рис. 15.22)

Рис. 15.22. Колонії Clostridium perfringens на кров'яному агарі.