(рис. 14.32)

Рис. 14.32. Ріст збудників сапу і меліоїдозу на картоплі: зліва - Pseudomonas stutzeri, в центрі - Pseudomonas mallei, справа - Pseudomonas pseudomallei.