Рис. 14.16. Francisella tularensis (мазок із чистої культури).