Рис. 14.13. Чутливість бруцел до фуксину (1:25000): В. abortus (правий верхній квадрант) і B. melitensis (лівий нижній квадрант) - не чутливі до фуксину; B. suis (лівий верхній квадрант) - чутлива.