Рис. 14.11. Brucella abortus (мазок із чистої культури).