(рис. 13.19)

Рис. 13.19. Nocardia asteroides (забарвлення за методм Ціля-Нільсена).