(рис. 13.12)

Рис. 13.12. М. tuberculosis в мікрокультурі.