(рис. 13.3)

Рис. 13.3. Ріст мікобактерій туберкульозу в рідкому живильному середовищі.