Медицина

Розділ 13


Розділ 13. ПАТОГЕННІ МІКОБАКТЕРІЇ


   До родини мікобактерій входять збудники туберкульозу, мікобактеріозів і лепри. Крім того, рід Mycobacterium містить ще багато видів сапрофітних бактерій, які знаходяться в складі нормальних мікробіоценозів людей і тварин, а також у грунті, воді, молоці, маслі та інших продуктах.

Збудник туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis)

   Туберкульозну паличку відкрив Р. Кох у 1882 р. Він же розробив основні питання патогенезу й імунітету захворювання, одержав туберкулін. Туберкульоз - хронічна інфекційна хвороба легенів, лімфатичних вузлів, кісток, суглобів, сечостатевої системи, органів черевної порожнини.
   Морфологія і фізіологія.
Мікобактерії туберкульозу - тоненькі, прямі або трохи зігнуті палички довжиною 1-4 мкм і шириною 0,2-0,6 мкм, гомогенні або зернисті, грампозитивні. Вони нерухомі, не утворюють спор і капсул, можуть мати гіллясті, ниткоподібні й кокоподібні форми. У цитоплазмі, особливо в клітинній стінці міститься велика кількість високомолекулярних ліпідів, що зумовлює їх високу стійкість до кислот, лугів і спиртів. Вони погано сприймають анілінові барвники, найкращий спосіб забарвлення за Цілем-Нільсеном: на голубому фоні туберкульозні палички виглядають рубіново-червоними (рис. 13.1)(рис. 13.2).
   Мікобактерії туберкульозу вирощують в аеробних умовах на складних живильних середовищах із додаванням яєць, гліцерину, картоплі, вітамінів, глюкози, амінокислот, твіну-80. Найчастіше використовують гліцериновий бульйон, середовище Левенштейна-Йєнсена, Петраньяні, Сотона, Фінна. Мікобактерії розмножуються дуже повільно, ріст їх досить-таки характерний. На гліцериновому бульйоні через 10-15 днів з’являється плівка, яка поступово товстішає, зморщується, кришиться і опускається на дно, а бульйон залишається прозорим(рис. 13.3). На щільних середовщах через 10-12 днів виникає сухий, лускоподібний наліт, який поступово переходить у нерівномірні, бородавчасті утворення. Це типові R-форми колоній, які властиві більш вірулентним штамам мікобактерій(рис. 13.4). Використовують і прискоренний метод культивування за Прайсом на предметних скельцях у кров’яних середовищах. Мікроколонії з’являються через 2-3 дні, мають вигляд кіс або джгутів із-за наявності корд-фактора - спеціальної клейкої речовини, яка властива патогенним видам (рис. (рис. 13.5), вкл.).
   Туберкульозні бактерії виділяють ряд протеолітичних і цукролітичних ферментів, каталазу, уреазу, нікотинамідазу й ніациназу, за якими проводять диференціацію окремих видів. Не утворюють екзотоксину, але містять ендотоксини, які вивільняються при розпаді клітин. Ще Р. Кох у 1890 р. отримав спеціальний препарат - туберкулін, який при внутрішньошкірному введенні в інфікований організм викликав алергічну реакцію (проба Манту). Тепер для постановки алергічних проб використовують очищені стандартні препарати туберкуліну (PPD, PPD-L, РТ).
   Антигени і класифікація
. Антигени туберкульозних бактерій складаються з білкових фракцій, ліпідів, фосфатидів і полісахаридів. Антигенна структура різних видів мікобактерій туберкульозу подібна. Туберкуліновий протеїн має виражені алергенні властивості. Найчастіше туберкульоз у людини викликає М. tuberculosis (понад 90 % випадків), значно рідше - М. вovis (3-5 %). Ці два види є основними збудниками захворювання. У жителів Африки туберкульозні ураження викликає M. africanum.
   Крім того, в різних регіонах планети подібні до туберкульозу хвороби (мікобактеріози) спричиняють, так звані, атипові мікобактерії: M. kansasii(рис. 13.6) - збудник хронічних уражень легень із млявим перебігом; M. ulcerans - викликає виразкові процеси шкіри в жителів Австралії й інших країн; M. xenoрi (рис. 13.7)- спричиняє ураження сечостатевої системи, шкіри, хронічні процеси в легенях тощо.
   Екологія.
У звичайних умовах людський вид збудника викликає захворювання людей і людиноподібних мавп, бичачий тип - у рогатої худоби, свиней і людини. Із лабораторних тварин до першого виду дуже чутливі гвінейські свинки(рис. 13.8), трохи менше - кролики(рис. 13.9); до другого - високочутливі кролики і менше - гвінейські свинки.
   Джерелом інфекції є хворі люди і тварини з відкритою формою туберкульозу, які виділяють збудник. У зовнішньому середовищі туберкульозні бактерії досить резистентні й можуть довго зберігатись живими. У висушеному мокротинні вони виживають до 10 місяців. Однак під впливом прямих сонячних променів гинуть через 2-5 хв, а розсіяного сонячного світла - через 5-10 днів. На різних предметах вжитку в оточенні хворого мікобактерії туберкульозу виживають більше трьох місяців, у грунті - до півроку, у воді - більше року. Довго зберігаються в молоці та молочних продуктах. Кип’ятіння вбиває їх швидко. До дезинфікуючих розчинів вони також стійкіші, ніж інші бактерії. Так, 5 % розчин карболової кислоти викликає їх загибель лише через 6 год. Більш чутливі вони до дії хлораміну і хлорного вапна.
   Туберкульоз у людини.
Зараження людей туберкульозом найчастіше відбувається повітряно-краплинним і повітряно-пиловим способом. Можливе також інфікування через молоко і молочні продукти, через шкіру і слизові оболонки. У місці проникнення збудника виникає запалення, яке супроводжується утворенням специфічної гранулеми або туберкульозного бугорка (tuberculum). Звідси походить назва захворювання - туберкульоз або бугорчатка. У центрі бугорка знаходяться гігантські клітини Пирогова-Ланганса, всередині яких можуть розміщуватись туберкульозні палички. Гігантські клітини оточені епітеліоїдними та лімфоїдними елементами, які й складають основну масу гранулеми. При доброякісному перебігу хвороби бугорок оточується сполучною тканиною, проростає колагеновими волокнами, просочується солями кальцію, після чого подальше поширення збудника припиняється. У первинній гранульомі туберкульозні бактерії можуть зберігатись роками, інколи все життя. Такі люди є носіями прихованої інфекції. З одного боку вони мають відносний імунітет, а з другого - замасковану форму туберкульозу, яка при несприятливих умовах може активізуватися. Тоді бугорок розпадається, а мікобактерії поширюються в інші ділянки. При розпаді декількох гранульом у легеневій тканині може утворитись порожнина (каверна)(рис. 13.10). Якщо вона сполучається з бронхом, збудник разом із мокротинням виділяється назовні - виникає відкрита форма туберкульозу. Якщо збудник з мокротинням не виділяється - говорять про закриту форму. При пониженій опірності організму (тяжкі умови праці й побуту, фізичні й психічні травми тощо) первинний туберкульозний процес може генералізуватися. Розсіювання мікобактерій призводить до утворення в різних органах туберкульозних вогнищ, схильних до розпаду. Інтоксикація організму зумовлює тяжкий перебіг хвороби. Генералізація може супроводжуватись ураженням сечостатевих органів, кісток, суглобів, оболонок мозку, очей.
   Імунітет.
У багатьох людей є природна резистентність до туберкульозу. З усіх інфікованих хворіє не більше 10 %. Однак у окремих осіб є схильність до захворювання. Основну роль в імунітеті до туберкульозу відіграють клітинні фактори. Набута несприйнятливість зумовлена активацією Т-лімфоцитів антигенними субстанціями мікобактерій. Ці клітини утворюють лімфокіни, накопичуються медіатори клітинного імунітету, що має основне значення у формуванні резистентності до туберкульозу. У крові хворих виявляють також різноманітні антитіла, хоча вони не свідчать про напруженість імунітету.
   Мікробіологічна діагностика
туберкульозу проводиться з використанням бактеріоскопічного, бактеріологічного, біологічного й алергічного методів. Серологічні дослідження проводять нечасто. Матеріалом для дослідження може бути мокротиння, слиз із гортані, гній, сеча, спинномозкова рідина, плевральний ексудат, пунктат лімфатичних вузлів, випорожнення. Інколи досліджують харчові продукти (молоко, сир тощо).
   Бактеріоскопія мазків, забарвлених за Цілем-Нільсеном, дає змогу швидко виявити мікобактерії(рис. 13.11). Але цей метод є лише орієнтовним, так як і сапрофітні мікобактерії морфологічно подібні. Хороші результати дає люмінесцентна мікроскопія з аураміном. Мікобактерії туберкульозу світяться яскравим золотисто-зеленим світлом на темному полі. При бактеріоскопічному дослідженні для підвищення частоти позитивних результатів використовують методи збагачення - гомогенізації та флотації. Перший полягає в тому, що мокротиння спочатку гомогенізують, енергійно перемішуючи його з розчином їдкого натрію, центрифугують і з осаду готують мазки. При другому - мокротиння гомогенізують в розчині їдкого натрію, потім додають 1-2 мл ксилолу (бензину, бензолу), струшують 10 хв і виготовляють мазки з верхнього шару, куди спливли мікобактерії. Методи збагачення підвищують відсоток виявлення туберкульозних бактерій.
   Бактеріологічний метод є основним у лабораторній діагностиці туберкульозу. Досліджуваний матеріал заливають подвійним об’ємом 6 % сірчаної кислоти, струшують 10 хв. Суміш центрифугують, осад нейтралізують 2 краплями їдкого натрію, відмивають ізотонічним розчином хлориду натрію, висівають на середовище Левенштейна-Йєнсена (Фінна, Сотона тощо). Виділені культури ідентифікують, визначають їх чутливість до антимікробних препаратів.
   Використовують також прискорені методи бактеріологічної діагностики Прайса і Школьникової. За методом Прайса досліджуваний матеріал наносять на стерильні предметні скельця, висушують і занурюють у 6 % розчин сірчаної кислоти, в якому гинуть всі мікроби, крім мікобактерй. Після промивання мазків у 0,85 % розчині хлориду натрію їх вміщують у флакони з цитратною кров’ю. Через 2-3 дні скельця виймають, фіксують і забарвлюють за Цілем-Нільсеном. Мікроколонії в мазку мають вигляд зігнутих джгутів (“кіс”), які утворюються під впливом корд-фактора(рис. 13.12). За методом Школьникової матеріал після відповідної обробки кислотою сіють у пробірки з цитратною кров’ю. Через 6-8 днів середовище центрифугують і з осаду виготовляють мазки, забарвлюють і мікроскопують.
   Біологічний метод використовують у тих випадках, коли збудник туберкульозу важко або неможливо виділити на живильних середовищах. Найчастіше його вживають при діагностиці туберкульозу нирок. Досліджуваний матеріал після відповідної обробки кислотою вводять гвінейським свинкам чи кроликам. Починаючи з 5-10 дня, досліджують пунктати лімфатичних вузлів бактеріоскопічним методом. Заражених тварин спостерігають 1-2 місяці. При їх розтині у внутрішніх органах виявляють численні туберкульозні гранулеми.
   Алергічну пробу Манту ставлять для виявлення інфікованих туберкульозними бактеріями людей, а також для оцінки перебігу захворювання й відбору осіб для ревакцинації. На внутрішню поверхню передпліччя внутрішньошкірно вводять туберкулін (5 туберкулінових одиниць в об’ємі 0,1 мл). Результат проби Манту оцінюють через 72 год. Позитивною її вважають при розмірі інфільтрату не менше 5 мм(рис. 13.13).
   Профілактика і лікування.
Серед заходів загальної профілактики туберкульозу мають значення рання діагностика і лікування хворих, знезараження молока й інших харчових продуктів і широке проведення соціальних заходів (покращання житлових умов, підвищення матеріального забезпечення, хороші умови праці).
   Для специфічної профілактики використовують живу вакцину ВСG (Bacille Calmette et Guerin). Її отримали французькі вчені А. Кальмет і М. Герен шляхом тривалих пасажів M. bovis (230 пересівів протягом 13 р.) на гліцериновому картопляному середовищі з додаванням жовчі. За вказаний час під впливом жовчі знизилась вірулентність культури і її стали використовувати як вакцинний штам. Вакцину вводять внутрішньошкірно всім новонародженим на 5-7 день життя. Ревакцинацію проводять з інтервалом у 5-7 років до 30-річного віку.
   Лікують туберкульоз антибіотиками і хіміотерапевтичними препаратами, до яких чутливі збудники захворювання. Найбільш ефективними препаратами є ізоніазид, рифампіцин. До препаратів середньої ефективності відносять стрептоміцин, канаміцин, етіонамід, циклосерін. Найменш ефективними є ПАСК і тіоцетазон. Важливе значення мають раціональне харчування, санаторно-курортне лікування, десенсибілізація організму туберкуліном та іншими препаратами.

Збудник лепри (Mycobacterium leprae)

   Уперше збудник лепри людини описав Г. Гансен у 1874 р. Він має вигляд прямих або трохи зігнутих грампозитивних безспорових нерухомих паличок за морфологією і хімічним складом подібних до мікобактерій туберкульозу. Забарвлюються за способом Ціля-Нільсена в червоний колір, кислото-, луго- і спиртостійкість їх дещо менша, ніж у туберкульозних паличок. На відміну від останніх у мазках із патологічного матеріалу розташовуються не поодинці, а своєрідними скупченнями, які нагадують пачки сигар (рис. 13.14). Численні спроби виростити збудника лепри на штучних живильних середовищах закінчились безрезультатно. Лабораторні тварини нечутливі до лепрозних бактерій. Останнім часом вдалося розмножити їх в організмі армадил (броненосців) з утворенням численних інфекційних гранульом. Екзотоксину лепрозні бактерії не продукують, але мають ендотоксин і алергени.
   Єдиним резервуаром і джерелом інфекції в природі є хворі люди. Вони передають збудник повітряно-краплинним способом або через ушкоджену шкіру. Існує точка зору, що лепра взагалі малоконтагіозне захворювання і зараження настає лише при тривалому контакті хворої й здорової людини. За даними ВОЗ в останнє 20-річчя нараховується більше 1 млн хворих переважно в країнах Азії, Африки і Латинської Америки.
   Лепра - хронічна генералізована інфекційна хвороба, яка характеризується ураженнями шкіри, слизових оболонок, внутрішніх органів, периферичної нервової системи й може тривати роками. Інкубаційний період у середньому складає 3-5 років, але може затягуватись до 20-30 років. Найчастіше ураження локалізуються на обличчі, рідше на передпліччях і гомілках(рис. 13.15). Розвиваються численні інфільтрати (лепроми), які містять велику кількість лепрозних бактерій. Згодом ці лепроми розпадаються, утворюючи довго незаживаючі виразки(рис. 13.16).
   Для лабораторної діагостики в основному використовують бактеріоскопічний метод. Матеріалом для дослідження служать зіскоби із слизової оболонки носа, біоптати і скарифікати з лепром і виразок на шкірі(рис. 13.17), при генералізованих формах - кров. Крім того, з діагностичною метою ставлять РЗК, РНГА, а також внутрішньошкірну алергічну пробу з лепроміном.
   Із метою попередження виникнення нових захворювань хворих ізолюють у спеціальні лепрозорії (табори закритого типу). Членів сім’ї періодично оглядають, здорових дітей, народжених хворою матір’ю, віддають родичам за їх згодою або в спеціальні дитячі заклади. Лікування проводять сульфоновими препаратами (дифенілсульфон, солюсульфон тощо). Проходять випробовування перші протилепрозні вакцини.

Актиноміцети

   До порядку Actinomycetales, крім мікобактерій, входять актиноміцети(рис. 13.18) й нокардії(рис. 13.19) - грампозитивні одноклітинні мікроорганізми, які займають проміжне становище між бактеріями й грибами. Вони часто утворюють розгалужені форми, легко фрагментуються, даючи паличкоподібні клітини, можуть також розмножуватися шляхом проростання спор і брунькуванням. Переважна більшість актиноміцетів знаходиться в грунті й воді, окремі з них зустрічаються в ротовій порожнині людини. Багато видів є продуцентами антибіотиків, окремі з них (Actinomyces bovis і A. israelii) викликають захворювання в людей і тварин, які носять загальну назву актиномікози. Нокардії спричиняють нокардіози.
   Актиноміцети добре ростуть на звичайних живильних середовищах, на МПА часто утворюють повітряний міцелій, на кінцях якого розвиваються спори (рис. 13.20)(рис. 13.21)(рис. 13.22)(рис. 13.23). Вони не продукують екзотоксину, патогенні представники в цитоплазмі мають ендотоксин. У зовнішньому середовищі актиноміцети дуже стійкі, особливо спори; довго зберігаються у висушеному стані.
   Патогенні види в людини викликають ураження шкіри, кісток, лімфатичних вузлів, органів грудної й черевної порожнини. Після перенесеної хвороби імунітет не виникає, можливі повторні захворювання. При лабораторній діагностиці використовують бактеріоскопію (виявлення друз), виділення чистих культур і їх ідентифікацію.
   Загальні профілактичні заходи - дотримання особистої гігієни, попередження травми шкіри й слизових оболонок. Специфічна профілактика не розроблена. Для лікування застосовують антибіотики й сульфаніламіди, препарати йоду, рентгенотерапію. В окремих випадках проводять хірургічні втручання.

Питання для самоконтролю


   1. Які особливості відрізняють збудника туберкульозу від інших бактерій?
   2. Які мікобактерії викликають у людини туберкульоз, а які є збудниками мікробактеріозів?
   3. Особливості тинкторіальних і культуральних властивостей збудника туберкульозу.
   4. Механізм зараження, розвиток захворювання у людини, особливості імунітету.
   5. Лабораторна діагностика туберкульозу.
   6. Специфічна профілактика і роль вакцини БЦЖ. Значення туберкулінових проб.

Ситуаційні задачі


   1. При мікроскопії мазка з мокротиння хворого з підозрою на туберкульоз, забарвленого за методом Ціля-Нільсена, виявлено тоненькі червоні поличкоподібні бактерії, голубого кольору лейкоцити, коки.
   А. Чи знаходяться в мазку мікобактерії? Поясніть.
   Б. Якщо вони присутні, то як проводити подальшу мікробіологічну діагностику?
   2. Мати новонародженої дитини при виписці з пологового будинку запитала лікаря, коли потрібно вакцинувати дитину, щоб захистити від туберкульозу. Що відповів лікар?
   3. У школі першокласникам поставили внутрішньошкірну пробу Манту з туберкуліном. З якою метою це було зроблено?

Відповіді


   1. А - тоненькі паличкоподібні бактерії можуть бути збудниками туберкульозу, тому що зафарбувались у червоний колір (кислотостійкі).
   Б - потрібно виділити чисту культуру збудника, ідентифікувати його і визначити чутливість до антибактеріальних препаратів.
   2. Немовля на 5 день вже було вакциноване, ревакцинацію потрібно буде робити у 7, 11-12, 16-17, 22-23 роки.
   3. Для відбору школярів, що підлягають вакцинації, а також для визначення інфікованості дітей.

Oddsei - What are the odds of anything.