(рис. 12.26)

Рис. 12.26. Визначення токсигенності C. diphtheriae (схема): А - диски з антитоксином; К - контрольні штами; 1, 2, 3 - досліджувані штами; ЛП - лінії преципітації.