(рис. 12.25)

Рис. 12.25. Визначення токсигенності дифтерійних паличок in vitro.