(рис. 12.5)

Рис. 12.15. Електронна мікрофотографія Bordetella pertussis.