(рис. 12.12)

Рис. 12.12. ДиФтеритичні плівки на мигдаликах.