(рис. 12.9)

Рис. 12.9. Дифтерійний бактеріофаг, який несе tox+ гени.