(рис. 11.5)

Рис. 11.5. Ріст колоній холерних вібріонів на кров'яному агарі.