(рис. 11.4)

Рис. 11.4. Ріст колоній холерних вібріонів на середовищі TCBS.