(рис. 11.3)

Рис. 11.3. Холерні вібріони в мазку з випорожнень.