(рис. 11.2)

Рис. 11.2. Електронна мікрофотографія холерних вібріонів.