(рис. 10.26)

Рис. 10.26. О-аглютинація сальмонел.