(рис. 10.10)

Рис. 10.10. Ріст колоній сальмонел на МПА.