(рис. 9.46)

Рис. 9.46. Ураження шкіри при дисемінованій гонококовій інфекції.