(рис. 9.41)

Рис. 9.41. Колонії стрептококів пневмонії на кров'яному агарі.