(рис. 9.40)

Рис. 9.40. Колонії стрептококів пневмонії на кров'яному агарі.