(рис. 9.31)

Рис. 9.31. Клінічні прояви септицемії.