(рис. 9.24)

Рис. 9.24. Антигенна будова стрептококів.