(рис. 9.18)

Рис. 9.18. Електронна мікрофотографія стрептококів.