(рис. 9.11)

Рис. 9.11. Лецитиназна активність стафілококів.