(рис. 9.10)

Рис. 9.10. Визначення плазмокоагулази. Верхня пробірка - негативний тест; нижня пробірка - позитивний тест у Staphylococcus aureus.