(рис. 9.5)

Рис. 9.5. Ріст стафілококів на кров'яному агарі.